Çerez hırsızlığını engelleme güvenli session

PHP 2024-01-03 09:11:20

Çerez hırsızlığını engelleme güvenli session ile oturum kontrolleri 

class SecureSessionManager {
  public function __construct() {
    $this->startSecureSession();
  }

  private function startSecureSession() {
    // Secure ve HttpOnly çerez ayarları
    ini_set('session.cookie_secure', 1);
    ini_set('session.cookie_httponly', 1);

    // Oturum kimliğini her oturum başlatıldığında değiştirme
    session_regenerate_id(true);

    // Oturum başlat
    session_start();

    // Oturum kimliğini her oturum başlatıldığında değiştirme
    session_regenerate_id();
  }

  public function regenerateSessionId() {
    // Oturum kimliğini güncelle
    session_regenerate_id(true);
  }

  public function validateIpAddress() {
    // Kullanıcının IP adresini kontrol et
    if (!isset($_SESSION['client_ip']) || $_SESSION['client_ip'] != $_SERVER['REMOTE_ADDR']) {
      // IP adresi değişmiş, oturumu sonlandır veya güncelleme yap
      $this->regenerateSessionId();
      $_SESSION['client_ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
  }

  public function setSessionData($key, $value) {
    // Oturum verilerini şifreleme (gerekirse)
    // Bu örnekte şifreleme işlemi yapılmamıştır, daha güvenli bir uygulama için şifreleme eklemelisiniz.
    $_SESSION[$key] = $value;
  }

  public function getSessionData($key) {
    return isset($_SESSION[$key]) ? $_SESSION[$key] : null;
  }

  public function endSession() {
    // Oturumu sonlandır
    session_destroy();
  }
}

// Kullanım örneği:
$sessionManager = new SecureSessionManager();
$sessionManager->validateIpAddress();
$sessionManager->setSessionData('user_id', 123);

// Oturum verilerini almak için:
$userID = $sessionManager->getSessionData('user_id');

// Oturumu sonlandırmak için:
// $sessionManager->endSession();
Çerez Hırsızlığı Oturum Güvenliği Güvenli Session php

CONTACT ME

0 / 250 karakter