Hestiacp ters proxy kullanımı

NOTLARIM 2024-01-05 23:31:15

Hestiacp ters proxy kullanmak için 

/usr/local/hestia/data/templates/web/nginx

adresine iki adet dosya eklenecek eklenecek olan dosyarın adı 

// örneğin 

test.stpl
test.tpl

dosya içerikleri 

test.stpl

#=======================================================================#
# Default Web Domain Template                      #
# DO NOT MODIFY THIS FILE! CHANGES WILL BE LOST WHEN REBUILDING DOMAINS #
#=======================================================================#

server {
  listen   %ip%:%proxy_ssl_port% ssl http2;
  server_name %domain_idn% %alias_idn%;
  ssl_certificate   %ssl_pem%;
  ssl_certificate_key %ssl_key%;
  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  error_log /var/log/%web_system%/domains/%domain%.error.log error;

  include %home%/%user%/conf/web/%domain%/nginx.hsts.conf*;

  location / {
    proxy_pass   http://%ip%:9999;
  }

  location /error/ {
    alias  %home%/%user%/web/%domain%/document_errors/;
  }

  location @fallback {
    proxy_pass   https://%ip%:%web_ssl_port%;
  }

  location ~ /\.ht  {return 404;}
  location ~ /\.svn/ {return 404;}
  location ~ /\.git/ {return 404;}
  location ~ /\.hg/  {return 404;}
  location ~ /\.bzr/ {return 404;}

  include %home%/%user%/conf/web/%domain%/nginx.ssl.conf_*;
}

bu koddaki proxy_pass http://%ip%:PORTNO burdaki port numarasını dilediğiniz gibi yazın 

test.tpl dosyası 

#=======================================================================#
# Default Web Domain Template                      #
# DO NOT MODIFY THIS FILE! CHANGES WILL BE LOST WHEN REBUILDING DOMAINS #
#=======================================================================#

server {
  listen   %ip%:%proxy_port%;
  server_name %domain_idn% %alias_idn%;
    
  include %home%/%user%/conf/web/%domain%/nginx.forcessl.conf*;
  location / {
	return 301 https://%domain_idn%/;
  }

  location /error/ {
    alias  %home%/%user%/web/%domain%/document_errors/;
  }

   location @fallback {
    proxy_pass   http://%ip%:9999;
  }

  location ~ /\.ht  {return 404;}
  location ~ /\.svn/ {return 404;}
  location ~ /\.git/ {return 404;}
  location ~ /\.hg/  {return 404;}
  location ~ /\.bzr/ {return 404;}

  include %home%/%user%/conf/web/%domain%/nginx.conf_*;
}

 

bu koddaki proxy_pass http://%ip%:PORTNO burdaki port numarasını yukarıda belirlediğiniz gibi belirleyin

 

yukarıdaki vermiş olduğum konuma ekleyin bu iki dosyayı 

 

sonra admin panelinde domain ayarları gelişmiş seçenekler proxy şablonundan eklemiş oldugunuz dosya ismini göreceksiniz seçin kayıt edin.

sonrasında güvenlik duvarı ayarlarından yeni kural ekleyip eklemiş olduğunuz porta izin verin yani yeni kural ekletin.

ters proxy nodejs

CONTACT ME

0 / 250 karakter