Javascript elementler üzerinde gezinme

JAVASCRİPT 2023-12-16 19:54:36

Javascripte dom elemanlar arasında gezinmek için 

parentElement  : içinde bulunduğu kapsayıcıyı döndürür

Örneğin :

  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>

  
<script>
  //ana kapsayıcıyı öğrenmek için
  const li1 = document.querySelectorAll('li')[0];
  console.log(li1.parentElement);
  //bir sonraki öğrenmek için
  const li2 = document.querySelectorAll('li')[1];
  console.log(li2.nextElementSibling);
  // bir önceki öğrenmek için
  const li3 = document.querySelectorAll('li')[2];
  console.log(li3.previousElementSibling);  
</script>

//başka bir örnek

<div>
  <h1>başlık</h1>
  <ul>
    <li>
      <ul>
        <li>Ahmet 1</li>
        <li>Ahmet 2</li>
        <li>Ahmet 3</li>
        <li>Ahmet 4</li>
        <li>Ahmet 5</li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <ul>
        <li>Altun 11</li>
        <li>Altun 2</li>
        <li>Altun 3</li>
        <li>Altun 4</li>
        <li>Altun 5</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>

<script>
let div = document.querySelector('div');
div = div.children[1].children[1].children[0].children[0].textContent = "Değiş";
console.log(div);
</script>

 

parentElement nextElementSibling previousElementSibling

CONTACT ME

0 / 250 karakter