Javascriptle html içinde dinamik olarak element oluşturma

JAVASCRİPT 2023-12-16 20:30:05

Javascriptle html içinde dinamik olarak element oluşturmak için basit bir örnek

<div>
<ul>
	<li><code class="language-html"><code class="language-javascript"><a class="link" href="#">Link 1</a> </code></code></li>
	<li><code class="language-html"><code class="language-javascript"><a class="link" href="#">Link 2</a> </code></code></li>
</ul>
</div>
let ul = document.querySelector('ul'); 
let li = document.createElement('li'); 
li.className = "item"; 
let link = document.createElement('a'); 
link.href = "#"; 
link.className = "link"; 
link.innerHTML = "Link 3"; 
li.appendChild(link); 
ul.appendChild(li);

 

Javascript dinamik element

CONTACT ME

0 / 250 karakter