Python dosya işlemleri

PYTHON 2023-12-13 15:22:21

Python dosya işlemlerini neden kullanırız ?

Python dosya işlemleri, programların veri depolama, veri okuma ve yazma, yapılandırma bilgilerini saklama, dış kaynaklarla (dosyalar, veritabanları vb.) etkileşimde bulunma gibi bir dizi önemli senaryoya hizmet eden temel bir özelliktir. İşte Python'da dosya işlemlerini neden kullanmamız gerektiğiyle ilgili bazı temel nedenler:

Veri Saklama ve Okuma:

  • Programlar genellikle çalışma sırasında geçici veya kalıcı olarak verileri saklar. Dosyalar, bu verilerin kalıcı bir şekilde saklanmasını sağlar ve programın her çalıştırıldığında aynı verilere erişebilmesini mümkün kılar.

Dış Kaynaklarla Etkileşim:

  • Dosya işlemleri, dış kaynaklarla (örneğin, başka bir programın çıktısı, bir veritabanı, kullanıcının girdisi) etkileşimde bulunma ihtiyacını karşılar. Dosya işlemleri sayesinde dış kaynaklardan veri okuyabilir veya veri yazabilirsiniz.

Yapılandırma Bilgileri:

  • Programların çalışma zamanındaki yapılandırma bilgilerini saklamak için sıklıkla dosya işlemleri kullanılır. Bu, programın çalışma şeklini veya görünümünü değiştirmek için yapılandırma dosyalarını güncellemeyi kolaylaştırır.

Loglama ve Hata Kaydı:

  • Programlar genellikle çalışma süreçlerini izlemek ve hataları kaydetmek için log dosyaları kullanır. Dosya işlemleri, programın çalışma sırasındaki olayları kaydetmek ve hataları belirlemek için kullanılabilir.

Veri Analizi ve İşleme:

  • Veri bilimi ve analitik uygulamalarda, büyük veri setlerini içeren dosyaların okunması ve işlenmesi yaygındır. Python'un dosya işlemleri, bu tür uygulamalarda veri setlerini etkili bir şekilde işlemek için kullanılabilir.

Metin İşleme:

  • Metin tabanlı verilerle çalışma gereksinimi olduğunda (örneğin, bir metin dosyasındaki belirli kelimeleri veya desenleri bulma), dosya işlemleri kullanışlıdır.

Dosya işlemleri, programların daha esnek, genel ve dış kaynaklarla etkileşimde bulunabilir hale gelmesini sağlar. Python'un dosya işlemleri, kolay anlaşılır bir arayüz sunar ve bu nedenle birçok programlama senaryosu için uygundur.

Senaryomuz : Yeni bir dosya oluşturalım ve içine içerik ekliyelim ama dosya sistemde varmı yokmu diye kontrol edelim varsa  içi boşmu değilmi onuda kontrol edelim içi doluysa yeni içeriğimizi mevcut içeriğin en altına ekliyelim dosya yoksa veya içerik yoksa yeni dosyayı açıp içeriğimizi ekliyelim.

 

Dosya işlemleri Python

CONTACT ME

0 / 250 karakter