Python öğrenmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

PYTHON 2023-12-12 21:13:25

Python öğrenmeye başlamak için aşağıdaki temel konulara odaklanabilirsin. Bu konuları sırasıyla öğrenmek ve uygulamak, temel bilgi ve becerilerini geliştirmene yardımcı olacaktır:

Temel Python Sözdizimi: 

 • Değişkenler ve veri tipleri (int, float, str, list, tuple, dictionary, set)
 • Temel operatörler (+, -, *, /, %, //)
 • Temel kontroller (if, elif, else)
 • Döngüler (for, while)
 • Liste işlemleri ve string işlemleri

Fonksiyonlar:

 • Fonksiyon tanımlama ve çağırma
 • Parametreler ve geri dönüş değerleri
 • Dahili fonksiyonlar ve kendi fonksiyonlarınızı oluşturma

Dosya İşlemleri:

 • Dosya okuma ve yazma işlemleri

Hata Kontrolü (Exception Handling):

 • try, except, finally blokları

Liste, Tuple, Dictionary ve Set İşlemleri:

 • Eleman ekleme, çıkarma, güncelleme
 • Liste içi döngüler (list comprehensions)

Modül ve Kütüphaneler:

 • Python'un standart kütüphanesi
 • Harici kütüphaneler kurma ve kullanma (örneğin, numpy, pandas)

Nesne Yönelimli Programlama (OOP):

 • Sınıflar ve nesneler
 • Miras (inheritance), çok biçimlilik (polymorphism), kapsülleme (encapsulation)

Dekoratörler ve İleri Seviye Fonksiyonlar:

 • Fonksiyonel programlama konseptleri

Veri Yapıları ve Algoritmalar:

 • Temel veri yapıları (stacks, queues, linked lists)
 • Temel sıralama ve arama algoritmaları

Web Geliştirme (İsteğe Bağlı):

 • Flask veya Django kullanarak basit web uygulamaları oluşturma

Veritabanları (İsteğe Bağlı):

 • SQLite veya başka bir veritabanı ile temel etkileşim

Python Paket Yöneticileri:

 • pip kullanarak paketleri yönetme
Python Nerden başlamalıyım

CONTACT ME

0 / 250 karakter