Javascripte dom elemanlar arasında gezinmek için  parentElement  : içinde bulunduğu kapsayıcıyı döndürür Örneğin : <ul> <li>Item 1</li> <li>Item 2<...

CONTACT ME

0 / 250 karakter