Javascript localStorage ile array saklama ve okuma

JAVASCRİPT 2023-12-16 22:14:28

Js de localStorage ile veri saklar iken array olarak veriyi saklamak için  

 

 let veri = ["ahmet","altun","önemli","kısa","notlar"];

 localStorage.setItem("veri", JSON.stringify(veri));

 let sonuc = localStorage.getItem("veri");

 console.log(JSON.parse(sonuc));
Javascript localStorage array veri

CONTACT ME

0 / 250 karakter