Js de localStorage ile veri saklar iken array olarak veriyi saklamak için    let veri = ["ahmet","altun","önemli","kısa","notlar"]; localStorage.setItem("veri", JSON.stringify(veri)); let sonuc = local...

CONTACT ME

0 / 250 karakter