Python dosya işlemleri json db olarak kullanmak

PYTHON 2023-12-13 19:30:06

Python dosya işlemleri json db olarak kullanmak json oluştur ve yeni bilgiyi dosyanın son satırına ekle

import os  #dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir modul
import json #json işlemlerini yapmak için kullanılan modul

#json db olarak kullancağımız dosyanın adı
json_file = 'db.json'
# JSON dosyasının var olup olmadığını kontrol et
if os.path.exists(json_file):
  print(f"{json_file} dosyası zaten var.")
else:
  # Dosya yoksa oluştur
  with open(json_file, 'w') as file:
    json.dump({}, file)
    print(f"{json_file} dosyası oluşturuldu.")# Dosyayı oku ve mevcut veriyi yükle
with open(json_file, "r") as file:
  json_file_content = file.read()

if not json_file_content:
  # Dosya boşsa, boş bir obje ekle eklemeyince hata veriyor
  jsonDB = {}
else:
  # Dosya boş değilse, JSON verisini yükle
  jsonDB = json.loads(json_file_content)
# id değerini jsonDB deki en büyük id yi bulup bir değer artırıp kayıt edelim
new_id = 1
if jsonDB:
  new_id = int(max(jsonDB.keys())) + 1

name = input("Adınız ? ")
age = input("Yaşınız ? ")


new_user = {
  "id": new_id,
  "name": name,
  "age": age
}

jsonDB[new_user["id"]] = new_user

with open(json_file, 'w') as file:
  json.dump(jsonDB, file)

print(f"Yeni kayıt eklendi: {new_user}")
Veri Saklama ve Okuma Dosya işlemleri Python

CONTACT ME

0 / 250 karakter