Python dosya işlemleri json db olarak kullanmak json oluştur ve yeni bilgiyi dosyanın son satırına ekle import os #dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir modul import json #json işlemlerini yapmak için kull...
Python dosya işlemlerini neden kullanırız ? Python dosya işlemleri, programların veri depolama, veri okuma ve yazma, yapılandırma bilgilerini saklama, dış kaynaklarla (dosyalar, veritabanları vb.) etkileşimde bulunma gibi bir dizi önemli sena...

CONTACT ME

0 / 250 karakter