Çerez hırsızlığını engelleme güvenli session ile oturum kontrolleri  class SecureSessionManager { public function __construct() { $this->startSecureSession(); } private function startSecureSession() {...
Javascript ile post işlemi yaparken fetch ile veri gönderme ve gelen cevabı html olarak gösterme javascript : function sendFetch(url, formId, ajaxUrl, responsDiv){ var myData = new FormData($('form#' + formId)[0]); fetch(url...

CONTACT ME

0 / 250 karakter