Visual Studio Code sFtp olayı hostinge bağlanıp direk localde yazmış olduğun kodun hostinge kayıt edilmesi olayıdır vsc de uzantılar sekmesinden sftp yi indir  { "name": "Ahmet Altun", "host": "web sitesinin adı ", "prot...
Hestiacp ters proxy kullanmak için  /usr/local/hestia/data/templates/web/nginx adresine iki adet dosya eklenecek eklenecek olan dosyarın adı  // örneğin test.stpl test.tpl dosya içerikleri  test.stpl #====...
svg formatta bir dosyanın rengini değiştirmek için hex to css filter sitesi  isotropic.co  çok fazla icon olan svg icon sitesi iconmonstr (boyutlandırabilirsin) svg icon sitesi feathericons
div içindeki uzun satırların bir alt satıra kayması için aşağıdaki şekilde bir işlem yapılabilir, display:flex te çalışmıyabilir display:grid te çalışır. max-width: 100%; overflow: hidden; word-wrap: break-w...
Çerez hırsızlığını engelleme güvenli session ile oturum kontrolleri  class SecureSessionManager { public function __construct() { $this->startSecureSession(); } private function startSecureSession() {...
Sıkıştırılmış javascript kodlarını açmak için güzel bir site beautifier  
Javascript ile post işlemi yaparken fetch ile veri gönderme ve gelen cevabı html olarak gösterme javascript : function sendFetch(url, formId, ajaxUrl, responsDiv){ var myData = new FormData($('form#' + formId)[0]); fetch(url...
Js de localStorage ile veri saklar iken array olarak veriyi saklamak için    let veri = ["ahmet","altun","önemli","kısa","notlar"]; localStorage.setItem("veri", JSON.stringify(veri)); let sonuc = local...
Javascriptle html içinde dinamik olarak element oluşturmak için basit bir örnek <div> <ul> <li><code class="language-html"><code class="language-javascript"><a class="link" href="#"&...
Javascripte dom elemanlar arasında gezinmek için  parentElement  : içinde bulunduğu kapsayıcıyı döndürür Örneğin : <ul> <li>Item 1</li> <li>Item 2<...
text ten ico ya dönüşüm yapabilen güzel bir site favicon  
Python dosya işlemleri json db olarak kullanmak json oluştur ve yeni bilgiyi dosyanın son satırına ekle import os #dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir modul import json #json işlemlerini yapmak için kull...
Python dosya işlemlerini neden kullanırız ? Python dosya işlemleri, programların veri depolama, veri okuma ve yazma, yapılandırma bilgilerini saklama, dış kaynaklarla (dosyalar, veritabanları vb.) etkileşimde bulunma gibi bir dizi önemli sena...
Python öğrenmeye başlamak için aşağıdaki temel konulara odaklanabilirsin. Bu konuları sırasıyla öğrenmek ve uygulamak, temel bilgi ve becerilerini geliştirmene yardımcı olacaktır: Temel Python Sözdizimi:  Değişkenl...

CONTACT ME

0 / 250 karakter